Jämställda bilder

Vilka som syns på bilder påverkar vilka som tänker att de passar in hos er. Här kommer våra bästa tips för hur ni kan ta och dela jämställda bilder.


  • Räkna bilderna! Försök att analysera era egna bilder. Kolla igenom vilka det är som ni visar upp. Gå igenom era bilder och räkna: vem är det som syns? Hur ser könsfördelningen ut?

  • Kolla på innehållet i bilden! Vad gör de olika personer på bilderna: vem är aktiv (pratar, rör sig, agerar) och vem är passiv (lyssnar, står still) i bilden? Ofta är män aktiva och kvinnor passiva. Ur vilket perspektiv är bilderna tagna: uppifrån, rakt framifrån eller underifrån? Ofta porträtteras män rak framifrån eller underifrån vilket får dem att se större och mer mäktiga ut, men kvinnor ofta fotas uppifrån vilket får dem att se mindre ut. Allt sånt påverkar hur vi uppfattar bilderna.

  • Kolla på varandras bilder! Det kan vara svårt att kritiskt granska sina egna bilder eftersom det är lätt att bli hemmablind. Teama ihop er med en annan organisation och analysera varandras bilder. Då kan ni få feedback från några som kan lite om hur en organisation kan kommunicera men ändå med ett utifrånperspektiv.

  • Representera er! Visa upp de som faktiskt finns i er organisation. Ta bilder när ni har aktiviteter och arrangemang. Då kommer ni automatiskt få bilder som speglar er på ett ärligt sätt. Tänk på att försöka visa på en bredd av aktiviteter och personer som finns i er organisation.

  • Visa de ni vill nå! Vi känner oss mer välkomna om vi kan känna igen oss i de som speglas i kommunikationen. I väldigt könskodade verksamheter kan det vara extra viktigt att visa upp personer som inte tillhör normen för att de ska känna sig välkomna.

  • Visa på action! Visa upp personer som subjekt istället för objekt. Det handlar om att visa personer som agerar i bilder. Ta bilder på människor som rör sig och som har ett syfte med att finnas på bilden som inte är att den ska vara snygg att titta på. Ta bilder där människor finns i sin naturliga miljö. Om ni håller på med sportfiske, ta bilder på när personer fiskar istället för att ställa upp dem mot en vit vägg där de ler stelt mot kameran.

  • Undvik alibin! Det är bra och viktigt att visa upp en bredd på vilka personer som finns i er organisation. Men det är viktigt att ni inte har med vissa personer som alibin bara för att visa på mångfald. Om ni är en majoritet av ett visst kön kan det se konstigt ut om ni har 50/50 på alla era bilder. Försök hitta en balans mellan att visa på bredd utan att visa en bild av er organisation som inte är sann.

Visa upp folk i er verksamhet snarare än att ta stela porträttbilder