”Den som är med i leken får leken tåla”

Den interna kommunikationen i min organisationen är en katastrof. Det är svårt att komma till tals, de som har mycket informell makt kommunicerar till andra snarare än med dem och det finns ingen struktur för hur alla ska kunna inkluderas. Detta bli alltid värre om det är kris, konflikt eller väldigt bråttom med något som är viktigt. Vad kan vi göra för att få en bra internkommunikation?

Bestäm innan krisen hur ni kommunicerar!
I en demokratisk organisation ska alla ha möjlighet att komma till tals i alla lägen, även om det är kris, konflikt eller bråttom. Vissa tycker att det är okej att köra över andra bara för att det krisar och då får jämställdheten glida ner från dagordningen. Men det finns inga ursäkter för att vissa ska få köra över andra. Här är våra bästa tips för hur ni fixar en bra internkommunikation som funkar även när det är kris.

  1. Granska maktens roll! I konflikter blir det lätt så att någon sitter på makten, exempelvis på det mesta av kunskapen och håller tillbaka information för att skapa ett överläge. Ofta finns det också olika maktrelationer i konflikten, där vissa har mer makt att påverka än vad andra har. Kommunikation i en konflikt är avgörande för att komma framåt och för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor krävs att alla har samma information.
  2. Gemensamma spelregler! Att ha kommit överens om hur ni vill jobba tillsammans är alltid viktigt, men det blir särskilt viktigt i konflikter. Bestäm hur ni ska kommunicera. Om det finns behov av att göra särskilda spelregler som gäller i kriser eller när det är bråttom med en viktig grej, gör då särskilda spelregler som gäller under den perioden.
    tips från proffset!

    – När det kommer till konflikt tror jag på struktur. Något som hjälper oss att hålla fokus på att komma framåt. Med en modell att prata utifrån hamnar mer jämlikt, ingen har ett automatiskt övertag eller tolkningsföreträde. Oavsett vilken modell som används måste utgångspunkten alltid vara den goda intentionen. Vi som är här, är här för att vi vill lösa detta. Tips på en enkel modell är Upplevelsekuben. För den som vill läsa mer kan jag tipsa om boken KLART LEDARSKAP, säger Moa Wallgård som är kompetensansvarig på Systembolaget och f.d. generalsekreterare för LSU.
  3. Plocka in en tredje part! Ofta är det svårt att vara objekt, saklig och rättvis när en är stressad, i en konflikt eller det finns en kris i ens organisation. Då blir det lätt att konflikten hanteras på ett osjysst sätt. Att plocka in någon som kan vara en neutral tredje part är ett bra sätt att ge över ansvaret för hur själva konflikten ska hanteras på ett bra sätt för alla parter.
  4. Innan konflikten! Det finns mycket ni kan göra innan ni hamnar i en konflikt för att ni ska kunna hantera den på ett bra sätt när ni väl hamnat där. Mycket av det handlar om kommunikation. Sätt gemensamma spelregler. Se till att alla har samma tillgång till kunskap. Det är när det är lugnt som ni lägger grunden för bra kommunikation som ska funka när det krisar. 
Att prata om kommunikationen innan krisen eller något blir bråttom är det bästa sättet att undvika problem