”För mycket formalia? Det är så möten går till”

I min organisation är alla viktiga möten väldigt formella och jag känner mig inte alls bekväm med det. Jag tror att det finns fler som känner som mig, men jag vet inte hur vi ska ändra på det. Vad kan jag göra?


Variera mötesformer så det funkar för alla
Många tänker att ett möte är när vi sitter runt ett bord med en utskriven dagordning, en mötesordförande och en talarlista. Men det är verkligen bara ett sätt att ha möten. Alldeles för formella möten behöver inte ens bidra till bra resultat. Snarare kan det göra deltagarna stela och mindre kreativa. Därför är det viktigt att ta reda på vilket typ av möte det är. Vissa möten kanske fungerar bättre under en promenad, på ett café, som en workshop eller i . Här är våra bästa tips för hur ni kan skapa möten som alla känner sig bekväma med.

  • Prata om hur ni vill ha möten! Lyft upp problemet så att gruppen tillsammans kan komma på bästa sättet för just er att ha möten. Om någon inte vill ändra sättet ni har möten på kan ni påminna om att det inte är demokratiskt att ha möten där själva mötesformen gör att alla inte kan bidra.  

  • Tips från proffset!

    – Boken ”MER KREATIVA MÖTEN” ger dig verktygen för att göra era möten mer givande för alla som deltar, samt skapar större effektivitet i arbetsgruppen. Möten mellan människor kan alltid leda till en utveckling och det är även denna bokens utgångspunkt. Mer Kreativa Möten är en bok för dig som vill och vågar testa nya idéer, säger Tomas Hultman från LSU - SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
  • Lyft fram alternativ! Det finns många andra sätt att ha möten på, både stora och små möten. Oavsett mötesstorlek handlar det om att variera mötesformerna för att alla ska kunna känna sig bekväma att delta. Hitta och föreslå därför andra sätt att ha möten på.

  • Blanda mötesformer! De flesta möten går att hålla på olika sätt. Variera mellan formella möten, påverkanstorg, gruppdiskussioner, digitala omröstningar, open space-diskussioner eller utskottsarbetet. Om ni har flera olika metoder under mötet är chansen större att det ska finnas något som passar för alla som deltar. I boken "Metodboken" från Sensus hittar ni ännu fler tips på olika mötesmetoder. 

  • Spara tid! Att ha formella möten med talarlistor eller i plena är ofta ett väldigt ineffektivt och tidskrävande sätt att ha möte på eftersom bara en person kan prata i taget. Om ni istället har påverkanstorg, jobbar i mindre grupper eller utskott, diskuterar två och två eller skriver ner massa idéer på lappar kan flera tycka till samtidigt. Det finns många fördelar med andra mötesformer än de klassiska.

  • Öva! I vissa organisation kan det vara jättesvårt att få igenom en förändring av mötesformerna, framförallt på årsmöten eller kongresser. Då kan ni tills vidare hjälpa personer att öva för att de ska känna sig mer bekväma. Låt alla testa att stå och säga något i talarstolen och öva på hur en omröstning går till innan ni sätter igång med det riktiga mötet.

För att få till bra möten måste alla kunna bidra