Bli av med härskarteknikerna

Härskartekniker kan vara svåra att se både för den som använder dem och den som utsätts. Därför är det viktigt att öka kunskapen om härskartekniker och motstrategier.


  • Få koll på härskarteknikerna! För att kunna jobba mot härskartekniker måste alla i gruppen veta vad det är för något. Enligt Berit Ås, som var den som först skrev ner härskarteknikerna, finns det fem stycken: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning och påförande av skuld och skam. Efter det har också objektifiering och våld eller hot om våld tillkommit.

  • Få koll på motstrategierna! För varje härskarteknik finns en motstrategi som kan hjälpa en att veta hur en ska agera när en utsätts. Motstrategierna är att ta plats, ifrågasätta, att kräva korten på bordet, bryta mönstret och intellektualisera.

  • Få koll på främjarteknikerna! För varje härskarteknik finns en främjarteknik. Främjarteknikerna ger er tips på hur ni kan arbeta förebyggande för att skapa ett bra arbets- och mötesklimat. Främjarteknikerna är synliggörande, respekterande, informera, dubbel belöning och bekräfta rimliga normer.

  • Utbilda er! Lär på mer om härskartekniker, motstrategier och främjartekniker här! Gå en utbildning eller bjud in en föreläsare!

  • Fokusera på frågan! Härskartekniker är odemokratiska och hör inte hemma i en organisation. Därför måste ni jobba aktivt med att förebygga, förhindra och ge arbetet tid. En metod är att göra en halvtidsutvärdering och en utvärdering i slutet av varje möte för att hela tiden komma ihåg att tänka på härskarteknikerna. Ett annat sätt är att aktivt arbeta med främjarteknikerna. Ett sätt att göra det kan vara att låta varje möte ha en främjarteknik som tema, då alla ska fokusera extra mycket på den.

  • Backa varandra! Om en utsätts för en härskarteknik kan det vara svårt att säga ifrån eller förstå vad en blivit utsatt för. Då kan det vara lättare om någon annan påtalar det som hänt och stöttar den som utsätts. Du kan stötta personen uppmärksamma gruppen på vad som hänt, säga ifrån, bekräfta eller lyfta upp den som utsatts.

Härskartekniker är oschyssta sätt att få makt och hör inte hemma i demokratiska organisationer