Informella ledare

Informella ledare finns i de flesta grupper och organisationer. Problemet med den informella ledaren är att den inte har något uttalat ansvar, utan det har ni lagt på den formella ledaren. Om den informella ledaren står i vägen för den valda ordföranden att göra sitt jobb kan det leda till problem. Här kommer våra bästa tips om hur ni kan skapa ett demokratiskt ledarskap i era arbetsgrupper.


  • Tydliga roller och ansvarsfördelning! Om ni tillsammans har bestämt roller och vem som har ansvar för vad blir det mycket svårare för en informell ledare att komma in och ta uppdrag från alla andra. Ge ordföranden ett tydligt mandat att leda gruppens arbete.

  • Kräv samma beteende! Informella ledare har en tendens att visa sin makt och sitt ledarskap, ofta på ett rätt tydligt sätt. Ett exempel kan vara att personen ställer sig upp framme vid tavlan under ett möte när hen ska prata, medan alla andra sitter ner. Be då helt enkelt personen att sätta sig ner.

  • TIPS FRÅN OSS!

    det kan kännas svårt men finns sätt att hantera informellt ledarskap. Här har vi samlat ihop en LISTA på lösningar! 
  • Jobba i mindre grupper! Ett sätt att minska personens informella makt kan vara att bryta upp den stora gruppen i mindre grupper. Om alla arbetar tillsammans är det enkelt att bara lyssna på den informella ledaren, men om ni jobbar i mindre grupper måste alla ta med ansvar för det ni gör.

  • Påtala! Prata med personen. Berätta hur du upplever situationen och hur personens beteende påverkar gruppens arbete. Kanske kan hen inte påverka att den är gruppens informella ledare, men hen kan alltid ta ansvar för hur den hanterar det ledarskapet.

Gör hela gruppen delaktiga så att de informella ledarna inte tar över