”Det är tanken som räknas”

I min organisation säger alla att jämställdhet är viktigt. Men när jag kollar på vår externa kommunikation tycker inte jag att det märks. Om jag inte var med i min organisation skulle jag inte uppfatta den som jämställd. Vad kan jag göra för att ändra på detta?

Kommunikation är en del av jämställdshetsarbetet
Kommunikation är viktigt eftersom det påverkar hur ni själva och andra uppfattar er organisation. Kommunikation är ett sätt att spegla organisationen. Om kommunikationen uppfattas som otillgänglig och ojämställd kommer organisationen uppfattas som otillgänglig och ojämställd. Därför finns det inga ursäkter för att inte inkludera kommunikationen i ert jämställdhetsarbete. Så om ni tycker jämställdheten är viktig är det dags att ta tag i kommunikationen. Här kommer våra bästa tips för hur ni kan säkerställa att ni kommunicerar jämställt.

  • Kolla språket! Vårt språk är väldigt könat. Vi är väldigt vana vid att skriva ord som är manligt kodade och ett sätt att göra språket mer jämställt är att byta ut könade ord mot könsneutrala ord. Byt ut han/hon mot hen och man till en. Har ni beskrivande texter på er hemsida/blogg/Facebook osv? Hur beskriver och porträtterar ni olika personer med olika kön? Ett sätt att testa er själva: skriva ut texter som handlar om personer med olika kön. Ta bort alla ord, så som namn och pronomen, som visar vilket kön personen har. Kolla texterna och se om ni kan hitta skillnader mellan hur ni beskriver personer med olika kön. Läs mer här!

  • Kolla bilderna! Vilka är det som syns på era bilder? Vilka kön har de? Vem är det som är aktiv (rör sig, pratar, agerar) och vem är passiv (lyssnar, står still) i bilden? Om ni hittar bilder som ni tycker visar upp olika kön på ett stereotypt sätt, byt ut dem till mer jämställda bilder.

  • Kolla förstasidan! Vilka nyheter/aktiviteter/verksamheter eller liknande är det som ni lyfter fram mest i era kanaler? Tyvärr är det så att vissa aktiviteter framförallt har deltagare av ett visst kön. Då är det viktigt att ni inte bara lyfter fram aktiviteter som oftast görs av bara en grupp.

  • Utmana normen! Det finns många föreställningar om hur vi ska vara, agera och gilla utifrån våra kön, men få personer passar särskilt bra i mallen av hur vi ska vara. Om ni vill kommunicera på ett jämställt sätt är en väg till att göra det att våga utmana normen om vad vi ska göra och gilla baserat på vårt kön. Skriv texter, ta bilder och dela nyheter som utmanar bilden av hur vi ska vara baserat på våra kön.

Kolla på hur ni visar och beskriver personer för kunna kommunicera jämställt