”Det där pratade vi om innan mötet”

Jag har flera gånger varit på möten där viktiga beslut ska fattas, men där några i gruppen pratat ihop sig innan mötet. Det känns som att alla beslut redan är tagna innan vi ens börjat mötet. Vad ska jag göra för att inte uteslutas från att vara med och fatta beslut?

Alla ska kunna vara med och diskutera
Att frågor diskuteras innan ett möte är bra eftersom det gör besluten mer genomtänkta. Men att fatta beslut innan ett möte eller köra över de som inte varit med på de informella mötena är aldrig okej. Här är våra bästa tips för att skapa möten där alla är delaktiga.

  1. Skapa en diskussionsplattform! Skapa en Facebook-grupp, mail- eller Whatsup-tråd för alla som ska vara med i mötet. Många vill ändå kunna diskutera vissa saker innan ett möte. Då får ni en plattform för att diskutera utan att någon utesluts.
  2. Sätt beslutsprocessen! Ha en tydlig struktur för hur, när och av vem beslut ska fattas i er organisation och gör det tydligt för alla i organisationen hur de ser ut, exempelvis genom att rita upp beslutsprocessen.
    TIPS FRÅN PROFFSET! 

    – DET ÄR VIKTIGT ATT VARA TYDLIG MED VAR I PROCESSEN ETT BESLUT BEFINNER SIG. MIN UPPLEVELSE VAR OFTA ATT NYA LEDAMÖTER (OCH GAMLA FÖR DEN DELEN) BEHÖVDE FÖRSTÅ ATT BEROENDE PÅ VAR I PROCESSEN ETT BESLUT BEFINNER SIG SÅ HAR STYRELSEN OLIKA MÄNGD HANDLINGSUTRYMME. ÄR EN TYDLIG MED DET, TYP NU ÄR DISKUSSIONSFASEN - TA PLATS OCH PÅVERKA SÅ MYCKET DU KAN, FÖR I NÄSTA SKEDE FÅR VI FÖRSLAG UTIFRÅN VAD VI SAGT IDAG, SÄGER MARTINA BRUZELIUS SOM ÄR F.D ORDFÖRANDE FÖR RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND


  3. Dela upp beslutet! Om ni ska både diskutera och besluta om en fråga på samma möte är det lättare för informella beslut att få väldigt stor påverkan. Dela istället upp beslutet. På ett möte har ni en förberedande diskussion där alla kan komma med idéer och inspel. På nästa möte fattar ni beslutet. Då har alla fått bättre förutsättningar att fundera och diskutera innan. Det blir också tydligare vad det är ni ska komma fram till.
  4. Inkludera andra! Om du vet att du och dina organisationskompisar brukar diskutera aktuella frågor när ni umgås, se till att inkludera andra i diskussionen innan mötena. Skriv i den diskussionsplattform ni valt hur ni har tänkt och diskuterat. Berätta om era idéer i ett underlag så att alla kan förbereda sig. På så sätt behöver det inte bli odemokratiskt och exkluderande att ni har pratat om frågan innan mötet.
Om vissa utesluts ur samtalet och beslutet försvinner poängen med mötet