”Jag jobbar så bra med mina kompisar”

Vi ska tillsätta en ny arbetsgrupp i vår organisation. En person har utsetts till ansvarig för gruppen och är den som kommer välja ut de andra medlemmarna. Jag är orolig för att hen bara kommer välja sina kompisar i organisationen och jag tycker det är viktigt att alla som är peppade får chansen. Vad kan jag göra?

Bort med kompisrekryteringen från organisationen
Att dela sitt engagemang med och jobba med kompisar är kul. Problemet är bara att det kan stå i vägen för andra att engagera sig. Det väldigt odemokratiskt om en måste vara kompis med rätt personer för att kunna få ett uppdrag och det finns inga ursäkter för att jobba så. Här kommer våra bästa tips från hur ni kan komma bort från kompisrekryteringen.

  • Krav- och kompetensprofil! Innan rekryteringen till gruppen börjar, bestäm vilka kompetenser, erfarenheter och perspektiv som ni vill ska finnas i gruppen. Om ni sedan utgår från den när personerna i gruppen ska väljas blir det ofta svårare att välja personer bara för att en tycker om dem.

  • Utlysning! Ge alla en chans att söka till uppdraget istället för att tillfråga personer. Det kanske finns någon som är superpeppad på att vara med i gruppen som ni inte vet om och som därför inte få frågan. Ha som princip att alltid göra så att en får söka till uppdrag istället för att ni tillfrågar vissa personer.

  • tips från proffset!

    – Att säkerställa en jämställd rekryteringsprocess handlar om att attrahera och behålla den bästa kompetensen. För att kunna göra det behövs ett genusperspektiv på hela processen från behovsanalys och kravprofil till anställning och utvärdering. HÄRHÄR och HÄR finns tips om vad du kan tänka på för att se till att ni genomför jämställda rekryteringar, säger Ellen Landberg som är Ledarskapsutvecklare jämställdhet och mångfald hos LEDARNA.
  • Var flera som tillsätter! Att ge en person i uppdrag att helt själv bestämma vilka som ska vara med i en arbetsgrupp ökar risken för att hen ska kunna lite sen den bara känner för och inte följa er krav- och kompetensprofil. Se därför till att ni alltid är minst två som tillsammans tillsätter en grupp.

  • Ställ krav! Visa från ledningens sida att ni inte accepterar kompisrekrytering. Ställ krav på att det i arbetsgruppen ska finnas en bredd av olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv.

Jämställd rekrytering är nyckeln för att komma bort från kompisrekryteringen