Jämlik beslutsfattning

Fyra metoder för att fatta beslut på ett rättvis sätt

  1. Skapa en diskussionsplattform! Skapa en Facebook-grupp, mail- eller Whatsup-tråd för alla som ska vara med i mötet. Många vill kunna diskutera vissa saker innan ett möte, om ni har en gemensam plattform kan ni diskutera utan att någon utesluts. 
  2. Sätt beslutsprocessen! Ha en tydlig struktur för hur, när och av vem beslut ska fattas i er organisation och gör det tydligt för alla i organisationen hur det funkar, exempelvis genom att rita upp beslutsprocessen och spara den på en plats som alla kommer åt. 
    TIPS FRÅN PROFFSET! 

    – DET ÄR VIKTIGT ATT VARA TYDLIG MED VAR I PROCESSEN ETT BESLUT BEFINNER SIG. MIN UPPLEVELSE VAR OFTA ATT NYA LEDAMÖTER (OCH GAMLA FÖR DEN DELEN) BEHÖVDE FÖRSTÅ ATT BEROENDE PÅ VAR I PROCESSEN ETT BESLUT BEFINNER SIG SÅ HAR STYRELSEN OLIKA MÄNGD HANDLINGSUTRYMME. ÄR EN TYDLIG MED DET, TYP NU ÄR DISKUSSIONSFASEN - TA PLATS OCH PÅVERKA SÅ MYCKET DU KAN, FÖR I NÄSTA SKEDE FÅR VI FÖRSLAG UTIFRÅN VAD VI SAGT IDAG, SÄGER MARTINA BRUZELIUS SOM ÄR F.D ORDFÖRANDE FÖR RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND


  3. Dela upp beslutet! Om ni ska både diskutera och besluta om en fråga på samma möte är det lätt att alla inte hinner vara med och påverka. Dela därför upp beslutet. På ett möte har ni en förberedande diskussion där alla kan komma med idéer och inspel. På nästa möte fattar ni beslutet. Då har alla fått bättre förutsättningar att fundera och diskutera innan. Det blir också tydligare vad det är ni ska komma fram till.
  4. Inkludera andra! Om du vet att du och dina organisationskompisar råkar ha informella möten, det vill säga diskutera aktuella frågor när ni umgås, se då till att berätta för de andra vad ni sagt innan mötena. Skriv i den diskussionsplattform ni valt hur ni har tänkt och diskuterat. Berätta om era idéer i ett underlag så att alla kan förbereda sig. På så sätt behöver det inte bli odemokratiskt och exkluderande att ni har pratat om frågan innan mötet.
Om vissa utesluts ur samtalet och beslutet försvinner poängen med mötet