Jämställda pläderingar

Vi bedömer personer olika beroende på vilket kön de har, det är dåligt men sant. Hos män fokuserar vi oftast på deras potential, alltså vad vi tror att de kommer kunna åstadkomma. Hos kvinnor fokuserar vi ofta på erfarenhet, alltså vad vi vet att de har klarat av hittills. Här kommer våra bästa tips på hur ni skapa ett årsmöte med jämställda pläderingar.


  • Fokusera på kompetens! Visst är det härligt om en person är skön eller rolig, men det gör den inte nödvändigtvis till en bra styrelseledamot. Kräv därför av mötesdeltagarna att pläderingarna bara ska lyfta såna frågor som faktiskt är relevanta i valet.

  • Strunta i hyllningstalen! En plädering är inte ett hyllningstal till den som kandiderar. Pläderingen är till för att hjälpa mötesdeltagarna att fatta ett bra beslut om vilka de ska välja.

  • Sätt upp riktlinjer! Det kan låta tråkigt med riktlinjer när det handlar om val och pläderingar, något som ofta brukar vara en kul del av ett årsmöte. Men ofta är både val och pläderingar väldigt känsliga situationer, både för individen och för organisationen. Därför är det bra att ha lite ramar och riktlinjer som berättar vad som är okej och inte. En bra grundregler kan vara att ni bara pratar för och inte mot kandidater, alltså att en lyfter den en vill få vald snarare än att prata om någon en inte vill får vald. Gå igenom riktlinjerna innan ni sätter igång med pläderingarna.

  • Gör en pläderingsmall! Oavsett om vi är vana eller ovana vid att plädera så gör vi på ungefär samma sätt och ofta kopierar vi varandra rätt slentrianmässigt. Därför kan de som pläderar behöva stöd för att hålla bättre pläderingar. I denna mall kan de som vill plädera förbereda sig genom att fylla i olika rutor med ämnen som kan vara bra att täcka. Exempelvis en bra egenskap som kommer hjälpa i uppdraget, en erfarenhet som personen har och en anledning till att en tror att personen kommer göra ett bra jobb.

    Om alla som pläderar utgår från samma mall blir det enklare att se till att fokusera på det som de ska gör, alltså att ge ombuden information om kandidaterna. Därför har vi gjort en pläderingsmall som ni kan använda! Ladda ner den som PDF eller WORD-DOKUMENT.
  • Uppmärksamma mötet! Eftersom vi är så vana att prata olika om personer beroende på vilket kön de har är det lätt hänt att vi gör det utan att tänka på det. Uppmärksamma därför deltagarna på det innan pläderingarna börjar och be alla tänka på detta när de pläderar.
Pläderingarna är till för att mötesdeltagarna ska få så mycket information om kandidaterna som möjligt