Kompetensbaserad rekrytering

Att jobba med personer som liknar en själv verkar enkelt och därför dras vi ofta till att rekrytera såna personer, medvetet eller omedvetet. Men att lika barn leka bäst är en myt och alla organisationer behöver en mångfald av perspektiv och erfarenheter. Här är våra bästa tips för kompetensbaserad rekrytering.

  • Var flera vid rekryteringen! Om ni är flera olika personer som har olika åsikter och perspektiv kommer det vara enklare för er att se olika kompetenser hos de som söker. Försök att skapa en rekryteringsgrupp som speglar er organisation så bra som möjligt.

  • Bestäm vad ni söker! Innan ni utlyser ett uppdrag/tjänst eller tillfrågar någon, börja med att titta på uppdraget. Vilka kompetenser, erfarenheter och egenskaper är viktiga i just detta uppdrag eller denna tjänst? Om ni har bestämt detta innan ni börjar rekryteringen är det enklare att ni får en person som passar uppdraget snarare än att välja en person ni gillar och sedan anpassa uppdraget efter hen.

  • Fråga efter rätt saker! När män läser en jobbutlysning räcker det ofta med att han känner igen sig på någon punkt för att han ska söka jobbet. När kvinnor läser en jobbutlysning vill de ofta passa in på alla punkter för att söka jobbet. Tänk därför igenom vad ni skriver i annonsen. Se tips om vad ni ska tänka på här! (Länka till punkten om utlysningar)

  • Kompetensbaserad rekrytering! En kompetensbaserad rekrytering är som det låter: ni utgår från kompetens istället för person. Ett sätt att jobba med kompetensbaserad rekrytering på är att anonymisera ansökningar, alltså att de som är ansvariga för rekryteringen inte vet vem det är som söker när de läser deras ansökan. Låt någon som inte ska vara med och göra rekryteringen ta emot alla ansökningar och ta bort allas namn innan de lämnas över till de ansvariga. I Interfems bok “Rekrytera rätt!” kan ni läsa mer om kompetensbaserad rekrytering och här finns en superbra guide om rekrytering från Gävle kommun. 

  • Frågor istället för CV! Det är lätt att gilla ett häftigt CV eller ett spännande personligt brev, men sällan säger det särskilt mycket om vad personen kommer kunna göra hos er. Dessutom har män en tendens att framhäva sig själv mer än vad kvinnor gör, vilket kan göra ett CV och brev missvisande. Istället för att be om CV och brev, be de ansökande svara på frågor som ni har formulerat som handlar om arbetet/uppdraget. Exempel på frågor ni kan ställa: vad ser personen som framgångsfaktorer i området personen ska jobba med, vad skulle den vilja utveckla och be den beskriva hur hen konkret skulle ta sig an en viss uppgift. Ett Google formulär är ett enkelt sätt för de sökande att svara på era frågor.

  • Sätt poäng! Bestäm innan hur ni ska bedöma olika svar, så att ni fokuserar på innehållet istället för hur en person har skrivit. Ett sätt att göra det är genom att skapa en poängskala där olika typer av svar få olika poäng. Poängen kan exempelvis handla om hur relevant svaret är för er verksamhet eller hur konkret svaret är. Sedan kan ni helt enkelt gå vidare med de som har fått högst poäng.

  • Samma frågor till alla! Planera innan vad ni ska fråga på intervjun och utgå från samma grundmall, alltså att de flesta av frågorna ni ställer är samma för alla. Då blir det enklare att jämföra svaren och fokusera på vad de sagt istället för hur det kändes.

  • Positiv särbehandling! Om ni har två kandidater kvar på slutet som är lika kompetenta och som ni tror skulle kunna göra jobbet jättebra - välj den som är mest olik er.

Tips från proffset!

Vill ni ha fler tips på hur ni kan göra en jämställd rekrytering? Jämställdhetsombudmannen, en myndighet som idag är en del av DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN, har tagit fram den HÄR metoden för hur ni kan rekrytera jämställt!
Kom ihåg att ni ska ge någon ett jobb, inte hitta en ny kompis