”Oj, du är den första föräldern här”

Jag är den första i min organisation som ska bli föräldrar. De andra verkar inte ha någon koll på hur de ska förhålla sig till det. De tycker att vi ska jobba på helt som vanligt, men jag kommer inte kunna jobba på samma sätt som innan. Vad kan jag göra för att organisationen ska vara bra arbetsgivare åt mig även efter jag blivit förälder?

Ta tag i föräldrapolicyn INNAN någon blir förälder
Självklart ska det gå att kombinera att bli eller vara förälder med jobb! Därför måste arbetsgivare ha en strategi för hur det ska fungera på ett bra sätt. Att vara en bra arbetsgivare för föräldrar är dessutom en win-win då det ökar tryggheten för anställda och säkerligen bidrar till att fler vill stanna längre. Här är våra bästa tips för hur ni kan göra för att bli bra arbetsgivare för föräldrar: 


  • In i personalpolicyn! Ta fram en föräldrapolicy. Den behöver inte vara varken lång eller krånglig och kan till exempel vara en del av er personalpolicy. Beskriv hur organisationen ska arbeta för att vara en god arbetsgivare för föräldrar. På så vis kan era anställda känna sig tryggare i att bli föräldrar när de arbetar hos er. Lägg möten mellan 9-16 så att hämtning och lämning på förskola och skola blir enklare, erbjuda flextider så att de anställda kan styra när de vill arbete och planera i god tid för att undvika övertid och kvälls- eller helgjobb. Fastanställ! Om ni har möjlighet, ge era anställda fast anställning. Många personer vill eller känner sig inte helt trygga med att skaffa barn innan de har en trygg och stabil situation på deras jobb. Att ge dem fast jobb kan bidra till att ge dem den tryggheten.

  • TIPS FRÅN PROFFSET!

    – ATT SKAPA EN FÖRÄLDRAVÄNLIG ARBETSPLATS ÄR EN VIKTIG DEL AV ARBETET MED JÄMSTÄLLDHET. DET HANDLAR OM POLICYS OCH VÄRDEGRUND MEN OCKSÅ OM VARDAGLIGA HANDLINGAR SOM FORMAR NORMER OCH ORGANISATIONSKULTUR. GENOM ATT FÖLJA DEN HÄR CHECKLISTAN KAN DU VISA ATT NI BÅDE I ORD OCH HANDLING STRÄVAR MOT EN JÄMSTÄLLD VERKSAMHET, SÄGER ELLEN LANDBERG som är LEDARSKAPSUTVECKLARE inom JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD HOS LEDARNA.
  • Utgå från att blivande föräldrar vill! Om en person berättar att den ska bli förälder, räkna inte bort den eller sluta ge den nya uppgifter. Det är inte särskilt uppmuntrande att hamna på avbytarbänken under flera månader bara för att en berättat för chefen.

  • Uppmana till föräldraledighet! Idag tar män ut 25% av föräldraledigheten. En av anledningar till detta är att män inte upplever att deras arbetsgivare är öppna för att de ska ta halva föräldraledigheten. Uppmuntra därför era anställda att dela på föräldraledighet och senare vid vård av sjukt barn, oavsett vilket kön de har. 

  • Fråga! Prata med personen som är eller ska bli förälder och fråga vad den behöver för att kunna göra ett bra jobb och vad ni kan göra för att underlätta.

  • Läs på! Att för första gången bli arbetsgivare till en förälder gör att en behöver tänka på många nya saker. Be att få läsa andra organisationers föräldrapolicies, prata med ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Ni är inte de första som anställer föräldrar, så det finns många bra tips att hämta.

Ge alla anställda, oavsett familjesituation, förutsättningar att göra ett bra jobb