Synliggör det osynliga arbetet

Osynliga uppgifter kan vara förödande. Ingen har fått den formella uppgiften att göra dem, men det är alltid någon som löser dom. Ofta en ambitiös tjej. Även om de osynliga uppgifter kan vara till synes väldigt små blir det väldigt många timmar när de läggs på hög. Värdefull tid som hade kunnat spenderas på att göra något viktigare! Här kommer våra tips på hur ni gör osynliga uppgifter synliga.


  • Kartlägg! Vilka osynliga uppgifter finns i er organisation? Några exempel är: fixa med mat och fika, diska, städa undan, plocka fram, skriva ut och kopiera saker, förbereda och plocka fram/undan teknik, kontakta olika personer, boka middagsställe, köpa presenter, planera sociala aktiviteter, vara kontaktperson inför mötet, ta ansvar för att alla mår bra och känner sig inkluderade. Detta är bara några exempel, fyll på listan med era egna exempel!

  • Fördela rättvist! När ni vet vilka osynliga uppgifter som finns, fördela dem på ett rättvist sätt så att alla bidrar lika mycket. Ett roterande schema kan vara en bra idé för att dela på arbetet.

  • TIPS FRÅN OSS! 

    Det är lätt att bli hemmablind och därför kan det vara svårt att se vad som är osynligt arbete i ens organisation. Eftersom en är van vid att det är något som bara sker av sig självt (vilket det såklart inte gör) kan det vara extra svårt att upptäcka det. Här finns därför ett DOKUMENT som kan hjälpa er med att kartlägga osynliga uppgifter i er organisation!
  • Följ upp! Efter en viss tid, följ upp tillsammans hur arbetsfördelningen fungerar. Har någon kommit på fler osynliga uppgifter som ni missade i första kartläggningen? Är fördelningen rättvis nu när ni fått testa hur lång tid olika uppgifter tar? Gå igenom det och ändra i fördelningen av uppgifter om det behövs.

    Dela upp det osynliga arbetet så alla får tid till det som egentligen är viktigt