Stereotypa uppdrag

Det finns en konstig norm som säger att tjejer är bättre på att arrangera och projektleda saker och att killar är bättre på uppgifter som budget och politik. Här är våra bästa tips på hur ni kan låta intresse och kompetens styra vad en får jobba med hos er.

  • Granska fördelningen! Se till helheten i organisationen och titta på vilka personer som har vilka uppdrag. Hur ser egentligen ansvars- och uppdragsfördelningen ut? Hittar ni ett mönster där tjejer och killar har olika uppgifter? Om ansvarsfördelningen är ojämställd är det något som ni borde ändra.

  • Fråga! Fråga runt i organisationen hur personer på olika positioner ser på fördelningen. Varför tänker de att de har just de uppdrag som de har? Kan de se ett mönster som inte ni kan? Hade de velat ha ett annat uppdrag, men inte kunnat få det? Ta upp detta på möten eller genomför en enkät där de kan ge sin bild.

  • TIPS FRÅN OSS!

    Varför är det så att det är skillnad på vilka som får olika uppdrag? Hur ser det egentligen ut i organisationer? I den här Twitter-diskussionen pratar tre erfarna ledare om deras upplevelser, tankar och tips kring detta!
  • Delat ledarskap! Ett sätt att bryta normen att våra kön bestämmer vilka typer av uppdrag vi ska ha är att dela på ledarskapet. Var flera som delar på uppdrag, exempelvis kan ni har två ordföranden som har olika kön eller en projektgrupp där flera olika personer är med.

  • Dela upp arbetet! De flesta uppdrag innehåller delar som kräver både praktisk kunskap och möjlighet att tänka strategiskt. Om ni gör ett läger: fördela arbetet så att alla som jobbar med lägret får fixa en praktisk grej och en strategisk grej var, exempelvis att fixa mat och planera innehållet till en programpunkt. Om är gruppen som ansvarar för politik: se till att alla både får vara med och skriva debattartiklar och fixa det praktiska kring era möten.

  • Uppdragbeskrivningar med förväntningar! Om det är tydligt vad uppdraget handlar om är det lättare att se till att den som är bäst lämpad får uppdrag istället för att gå på normer eller magkänsla. Att göra en uppdragsbeskrivning är ett bra sätt att tydliggöra vad som ingår i ett uppdrag.

Låt inte kön styra uppdragen, utan dela upp uppgifterna jämt mellan er