Stresshantering

I en organisation måste det vara självklart att en ska kunna brinna utan att brinna upp. Om personer hoppar av för att arbetsbelastningen är för hög, då är det något som är fel i organisationen. Här kommer våra bästa tips för hur ni kan jobba för att skapa en organisation där folk mår bra i sitt engagemang.


  • Sätt gränser! För att en personer ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. En del i det är att sätta gränser. Ge inte grupper för stora, ospecificerade uppdrag, för korta deadlines eller ha ouppnåliga förväntningar och krav. Sätt istället gränser för att ge gruppen bra förutsättningar.

  • Prioritera! När en brinner för något är det lätt att tänka att allt är viktigt. Men allt är inte viktigt och ni kan inte göra allt på en gång. Därför måste ni prioritera och bestämma vad det är som är viktigt för er. Kom ihåg: att prioritera innebär att faktiskt plocka bort och strunta i att göra vissa saker, inte bara att säga att de ska göras senare. Det här är en förutsättning för att de som ni faktiskt gör ska kunna bli bra.

  • TIPS FRÅN PROFFSET! 

    – Att stress är vår tids nya folkhälsoproblem är ingen nyhet, och vi är många som länge känt att något måste göras. Problemet handlar inte om bristande engagemang, utan snarare om att det är svårt att greppa ett överväldigande problem, och att det är lätt att känna sig maktlös i situationen. Just därför har vi valt att skriva den här boken! För att visa att stress - precis som jämställdhet - inte är raketforskning, och att det går att börja jobba redan idag för att tillsammans skapa hållbara engagemang i våra organisationer, säger Olivia gyllenhammar som är en av författarna till STRESS OCH MOTSTÅNDSKRAFT
  • Beskriv uppdraget och förväntningar! Många av oss har en tendens att göra uppdrag mycket större än vad de egentligen är om ramarna är otydliga. Skriv därför tydliga uppdragsbeskrivningar där ni skriver ner vad som ingår i uppdraget och vad som förväntas av personen eller gruppen. Låt personen/gruppen vara med och skriva uppdragsbeskrivningen. Att få påverka vad en ska göra och hur en ska jobba är faktiskt ett sätt att förebygga stress.

  • Låt flera vara med! Ofta är det få personer som gör alldeles för mycket. Att låta fler personer vara med och göra saker är ett enkelt sätt att minska arbetsbördan för de andra. Det ger också fler personer chansen att vara en del av och få växa i organisation. Allt de gör kommer inte vara perfekt från början, men kom ihåg att alla har vart nya en gång och att det kommer löna sig i längden.

  • Jobba förebyggande! Stress, press och hög arbetsbelastning är något som vi måste jobba med hela tiden eftersom det tyvärr är ett stort problem för många organisationer och personer. En viktig del i det arbetet är att jobba förebyggande och inte bara när det redan har blivit för mycket. Att planera innan ni börjar ett nytt projekt, att planera arbetet efter vilka resurser ni har och att utbilda er kring stress är ett par sätt att jobba förebyggande.

  • Stress och motståndskraft! Maktsalongen har skrivit en bok, Stress och motståndskraft, som handlar om hur personer och organisation kan jobba för att förebygga, förhindra och hantera stress. Läs den och jobba med de övningar som finns i den boken.

Stress är ett säkert sätt att förstöra för er själva, men att bygga upp motståndskraft innan stressen är ett bra skydd