Jämställd talartid

Det är hela gruppens ansvar att se till att alla hörs. Här kommer våra bästa tips för vad ni kan göra för att skapa möten där alla kan ta plats.​​


  1. Kolla talartiden! Mät och diskutera hur fördelningen av talartid ser ut. När ni vet svart på vitt hur fördelningen ser ut är det lättare att tillsammans diskutera i gruppen hur ni ska förändra det.
  2. Dela upp talartiden! Testa detta för att uppmärksamma gruppen på fördelningen av talartid: Dela upp talartiden så att alla deltagare får lika mycket tid att prata. Om ni tex är fem personer som ska ha möte i en timme betyder det att alla deltagare har 12 minuters talartid var, ta tid på hur mycket varje deltagare pratar och när en talat sina 12 minuter får hen vara tyst. Detta brukar vara en aha-upplevelse på mötet.
    TIPS FRÅN PROFFSET! 

    – GENDERTIMER är appen som mäter taltider mellan könen. Den används för att medvetandegöra och skapa diskussion kring hur taltiderna ser ut för att utveckla organisationer och deras möteskulturer. Både kvinnor och män tror ofta att talartiden är jämställt fördelad, när det i själva verket oftast är män som pratar mest. Om fördelningen är ojämn är det kanske läge att fråga sig om samtalsklimatet verkligen är bra, och diskutera vad som kan göras för att utveckla det. ladda ner appen för IOS eller ANDROID, säger fredrik Hillerborg från GENDERTIMER-teamet 
  3. Variera mötesformerna! Möten där alla sitter runt ett bord och pratar en person i taget är bara ett sätt att ha möten på. Att prata i mindre grupper eller göra rundor gör att fler kan komma till tals. Att arbeta med andra mötesformer, så som open space, åsiktstorg eller brainstorming är ett annat sätt att variera mötet på. 
  4. Ordförandes ansvar! Den som leder mötet har ett ansvar för att ordet fördelas jämt mellan mötets deltagare och att planera mötet på ett sätt som gör att alla kan delta. Som mötesordförande måste du helt enkelt ta ditt ansvar och göra det som krävs för att alla ska få komma till tals. Ett tips är att ha roterande mötesordförande. Då får fler en chans att leda mötena och kan på så sätt bidra till att göra dem mer jämställda.
  5. Ge plats! Att uppmana personer som inte brukar ta så stor plats att ta mer plats ger sällan så bra resultat och är inte alltid schysst eftersom det lägger över problemet på den personen. Om du vet att du brukar ta mycket plats: var tyst mer och ge plats till andra.


För att få bra beslut måste alla få chansen att prata