”Vi som vart med innan kan ändå mer”

I min organisation har vi precis valt en ny styrelse. Några i styrelsen är nya medan andra sitter kvar sedan tidigare. De som sitter kvar sedan tidigare brukar ta rätt mycket plats och jag har en farhåga kring att de nya kommer ha svårt att få samma möjligheter att påverka. Hur kan vi göra för att undvika det?

Introducera de nya ordentligt
När nya personer börjar kommer det alltid finnas en inkörsperiod där de som har vart med sedan tidigare har bättre koll och kanske därför får mer makt. Det viktiga är att försöka göra den inkörsperioden så kort som möjligt och sedan se till att alla får samma möjligheter att påverka. Det finns inga ursäkter för att vissa skulle ha mer makt än andra bara för att de har suttit i styrelsen tidigare. Här kommer våra bästa tips på hur ni introducerar era nya styrelseledamöter.

 • Startkitt! Ge dem en pärm, tillgång till en Dropboxmapp eller vart det nu är ni har viktiga dokument. Ge det direkt till de nya ledamöterna efter att de har blivit valda. Då kan de direkt komma igång med sin introduktion. Ofta är de väldigt nyfikna och peppade på att komma igång med arbetet och på så sätt får de direkt något att läsa och sätta sig in i.

 • Ha en introträff! Samla alla nya ledamöter och gå igenom saker som är viktiga i er organisation. Lägg särskilt fokus på sånt som kan uppfattas som knepigt, exempelvis organisationens ekonomi, arbets- och delegationsordning och hur ett vanligt år ser ut i organisationen när det kommer till planering och beslutsprocesser.

 • Träffa gamla! Para ihop de nya ledamöterna med de gamla ledamöterna som avgått. Se till att de ses så kan de få höra från de tidigare ledamöterna hur styrelsen funkar och jobbar. Det är bra att få perspektiv från personer som de inte själva kommer att jobba med.

 • tips från proffset!

  – Att organisera sig är ett kollektivt arbeta, där varje styrelseledamot gör en skillnad för verksamheten som samhället. Därför är det viktigt att värna om engagemanget som många kommer in med i styrelser, vilket kan göras genom tre steg:
  1) Introduktionshelg, där avgående styrelse överlämnar arbetet till tillträdande styrelse så kunskapen stannar kvar.
  2) Testamente och mentorskap, där avgående styrelseledamöter skriver vad de gjort under året samt finns som stöd till sina efterträdare under en period efter att de har avgått.
  3) Ägandeskap, där styrelseledamöter får forma sina ansvarsområden efter behov som organisationen har, säger Rosaline Marbinah som är vice ordförande i LSU - SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
 • Ge flera perspektiv! Det är jättebra att ni ger de nya er bild av hur styrelsearbetet och organisationen fungerar, men det finns flera röster som är viktiga. Få de nya ledamöterna att träffa personalen, ideellt aktiva och ge dem möjlighet att hänga med på lite olika aktiviteter som organisationen arrangerar.

 • Alla är nya! Även om den nya ledamoten länge har varit aktiv i er organisation så är den ny i styrelsen. Glöm inte bort att hen därför också kommer behöva en riktig introduktion.

 • Träff med den som sitter kvar! Snacka med de som sitter kvar i styrelsen. Prata tillsammans om hur ni vill introducera de nya och vad ni tillsammans kan göra för att de ska känna sig välkomna och inkluderade. Ge de gamla ledamöterna stort ansvar i denna process, så att de känner sig viktiga, lägg inte allt på ordföranden.

 • Låt det ta tid! Att lägga tid på introduktion i början kommer ta mycket tid i början, men det kommer alltid att löna sig i längden. Det är där ni lägger grunden för ett framgångsrikt styrelsearbete där alla kan bidra.

Ge introduktionen mycket tid och se till att de nya får ta del av många olika perspektiv