”Vi kan ju inte ändra hur vi pratar”

Språket som vi använder i vår organisation är oftast rätt avancerat och kan vara svårt att förstå. Om en inte kan det avancerade språket är det svårt att komma in i organisation och bli lyssnad på, vilket leder till en snedfördelning i vilka som får makt. Vad ska vi göra för att ändra på detta?

Anpassa språket efter målgruppen
Att alla ska kunna förstå det som ni kommunicerar är ju själva grunden i kommunikation. Det är helt värdelöst att försöka kommunicera något som målgruppen ändå inte förstår. Språk kan verkligen användas för ett maktverktyg och många kan lätt känna sig utestängda på grund av ett svårt språk. Därför finns det verkligen inga ursäkter för att skriva och prata på ett sätt som alla förstår! Här är våra bästa tips för hur ni kan kommunicera på ett inkluderande sätt som funkar för er målgrupp.

 • Kolla upp målgruppen! Vilka är det ni når? Om ni är en organisation som riktar sig till 15-åringar som brinner för nykterhet eller 24-åringar som vill bedriva studentpolitik på sitt universitet så skiljer sig vilket språk ni kan använda sig åt. Att veta vilken målgrupp ni har är verkligen steg ett.

 • Kolla upp potentiella målgruppen! Vilka finns det som skulle kunna vilja vara med i er organisation men som inte är det idag? Kan ert språk och er kommunikation göra att de inte känner sig välkomna och inkluderade hos er?

 • Förklara svåra saker! Det finns inget fel med att använda svåra ord eller vilja beskriva komplicerade saker. Nyckeln i att göra det är att förklara. Utgå inte från att alla förstår vissa ord eller komplicerade processer. Förklara vad de betyder, både när ni skriver och när ni pratar.

 • Tips från proffset!

  – Jämställda ideal bör kommuniceras med jämställda texter. Vem får synas i era texter, och på vilket sätt? Använder ni könsneutrala titlar (eller ligger det någon riksdagsman och skräpar)? Och hur är det med hen – passar det överallt? I Språkkonsulternas språkbrev och språkpodd berättar vi om hur du kan skriva jämställt och inkluderande och vilka fällor du ska undvika, säger Mea Näsman från SPRÅKKONSULTERNA
 • Lätta upp skrivspråket! Det finns många enkla knep en kan använda för att en text ska kännas lättare att läsa. Ha korta meningar. Skriv inte flera svåra ord efter varandra eller i samma mening. Använd enklare former av ord när det går, exempelvis kan ni använda “ska” istället för “skall”. Dela upp längre texter i flera stecken och ha tydliga rubriker. Såna förhållandevis små saker gör att en text ofta känns lättare att läsa.

 • Skippa förkortningar! Många organisationer älskar verkligen sina förkortningar. Men förkortningar är ofta väldigt exkluderande för nya personer. Så strunta dem och skriv istället ut eller säg hela orden. Om ni trots allt verkligen vill använda förkortningar, se till att alltid förklara dem varje gång ni använder dem.

 • Testa på målgruppen! Det är lätt att bli hemmablind när en sitter och skriver saker och kan vara svårt att granska kritiskt det en kommunicerar. Så skaffa en fokusgrupp! Bjud ett gäng medlemmar på fika medan de läser det ni skrivit! Be er kompis lillasyster lyssna på er presentation!

 • Lättläst och flera språk! Ha en knapp på er hemsida där ni beskriver vilka ni är och vad ni gör på ett lättläst sätt och översätt det till flera språk. Välj språk som är relevanta utifrån er målgrupp.


  Små förändringar i hur ni pratar och skriver kan göra stor skillnad för målgruppen